Bài của khách

Trở thành Cộng tác viên

Muốn đăng một bài báo cho Memes, trích dẫn và hình ảnh vui nhộn? vì vậy đây là một số nguyên tắc và quy tắc để bài viết của bạn được xuất bản.

Danh mục bài đăng của khách

  • Memes
  • Báo giá
  • Hình ảnh vui nhộn
  • lễ hội

Quy tắc

  1. Bài viết tối thiểu phải là 700 từ và phải là duy nhất.
  2. Không sao chép Quá khứ không đạo văn
  3. Cập nhật: try to update articles when need.
  4. hình ảnh không có bản quyền với chất lượng cao
  5. Thêm tối đa 1 Liên kết ngược

 

Nếu bạn muốn gửi bài viết của mình, you simply have to send your article on [email protected]

Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong vòng 24 giờ.